Diensten

Vertalen en corrigeren

QuaTra kan teksten voor u vertalen en reeds vertaalde teksten redigeren en/of corrigeren.

Tolkdiensten

Wij kunnen voor u een (gerechts-)tolk regelen. Dit kan uiteraard op elke door u gewenste locatie. Hiervoor maken wij graag een specifieke prijsopgave voor u.

Specialistische vertalingen

De aard van te vertalen teksten varieert sterk. Soms zijn teksten zeer specialistisch. In dat geval is het voor ons een uitdaging om u toch een goede vertaling te leveren, waarin gebruik wordt gemaakt van het juiste jargon op uw eigen vakgebied. Omdat wij veel vaste cliënten hebben, koppelen we vaak dezelfde vertaler aan dezelfde cliënt. Zo bouwen onze vertalers een vertaalgeheugen op. Meestal gebeurt dit met behulp van Trados, een vertaalprogramma dat de meeste professionele vertalers gebruiken. Zo kunnen we waken over uniformiteit en kwaliteit in terminologie.

Beëdigde vertalingen

Sommige vertaalde documenten moeten beëdigd worden. De vertaling wordt dan voorzien van een verklaring (slotformule) van de vertaler, die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel. Alle vertalingen van stukken of opgaven die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven, moeten verplicht worden beëdigd. Voorbeelden van dergelijke stukken zijn verklaringen bestemd voor het kadaster, scheepsregister of hypotheekregister. Ook vertalingen van akten of documenten van de Burgerlijke Stand dienen te worden beëdigd. Dat geldt eveneens voor notariële akten en documenten, voor alle stukken die als bewijs moeten dienen in gerechtelijke procedures en voor diploma's en getuigschriften. De beëdiging van een vertaling brengt extra kosten met zich mee.